Free Chinese & Japanese Online Dictionary

If you enter English words, search is Boolean mode:
Enter fall to get just entries with fall in them.
Enter fall* to get results including "falling" and "fallen".
Enter +fall -season -autumn to make sure fall is included, but not entries with autumn or season.

Key:

Mandarin Chinese information.
Old Wade-Giles romanization used only in Taiwan.
Japanese information.
Buddhist definition. Note: May not apply to all sects.
 Definition may be different outside of Buddhism.

There are 63 total results for your Mimi search.

Characters Pronunciation
Romanization
Simple Dictionary Definition

ミミ

see styles
 mimi / ミミ
 Scroll
(female given name) Mimi

咪咪

see styles
mī mī / mi1 mi1
mi mi
 Scroll
oboe-like musical instrument used in folk music of Gansu, Qinghai etc; (onom.) meow; kitty kitty!; Mimi (Western name); tits (i.e. slang for breasts)

see styles
ěr / er3
erh
 mimi / みみ
ear; handle (archaeology); and that is all (Classical Chinese)
(1) ear; (2) hearing; (3) edge; crust; (4) selvedge (non-fray machined edge of fabrics); selvage; (surname, female given name) Mimi
śrotra, the ear, one of the 六根 six organs of sense, hence 耳入 is one of the twelve 入, as 耳處 is one of the twelve 處.

みみ

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

み美

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

三三

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

三実

see styles
 mimi / みみ (personal name) Mimi

光海

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

光美

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

味美

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

実々

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

実味

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

実巳

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

実心

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

実海

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

実瞳

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

巳実

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

巳巳

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

巳美

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

心々

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

未々

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

未望

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

未未

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

未海

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

未美

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

水海

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

海美

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

深未

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

深海

see styles
shēn hǎi / shen1 hai3
shen hai
 shinkai / しんかい
deep sea
(noun - becomes adjective with の) deep sea; depths of the sea; ocean depths; (female given name) Mimi

深聖

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

碧海

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

美々

see styles
 mimi / みみ (surname, female given name) Mimi

美み

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

美味

see styles
měi wèi / mei3 wei4
mei wei
 bimi / びみ
delicious; delicious food; delicacy
(noun or adjectival noun) good flavor; good flavour; delicacy; dainty; (female given name) Mimi
delicious

美心

see styles
měi xīn / mei3 xin1
mei hsin
 mimi / みみ
Maxine (name)
(female given name) Mimi

美皇

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

美魅

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

翠海

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

耳井

see styles
 mimii / mimi / みみい (surname) Mimii

聖望

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

聖美

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

魅実

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

魅美

see styles
 mimi / みみ (female given name) Mimi

寿三美

see styles
 kotobukimimi / ことぶきみみ (person) Kotobuki Mimi

心以美

see styles
 miimi / mimi / みいみ (female given name) Miimi

珠音海

see styles
 miimi / mimi / みいみ (female given name) Miimi

美以珠

see styles
 miimi / mimi / みいみ (female given name) Miimi

美依海

see styles
 miimi / mimi / みいみ (female given name) Miimi

美唯海

see styles
 miimi / mimi / みいみ (female given name) Miimi

美唯珠

see styles
 miimi / mimi / みいみ (female given name) Miimi

美実衣

see styles
 mimii / mimi / みみい (female given name) Mimii

美衣実

see styles
 miimi / mimi / みいみ (female given name) Miimi

蜂飼耳

see styles
 hachikaimimi / はちかいみみ (person) Hachikai Mimi

解脫耳


解脱耳

see styles
jiě tuō ěr / jie3 tuo1 er3
chieh t`o erh / chieh to erh
 gedatsu no mimi
The ear of deliverance, the ear freed, hearing the truth is the entrance to nirvāṇa; liberated hearing

安達三美

see styles
 adachimimi / あだちみみ (person) Adachi Mimi

弥美神社

see styles
 mimijinja / みみじんじゃ (place-name) Mimi Shrine

横尾美美

see styles
 yokoomimi / よこおみみ (person) Yokoo Mimi

金剛祕密善門陀羅尼經


金刚祕密善门陀罗尼经

see styles
jīn gāng mì mì shàn mén tuó luó ní jīng / jin1 gang1 mi4 mi4 shan4 men2 tuo2 luo2 ni2 jing1
chin kang mi mi shan men t`o lo ni ching / chin kang mi mi shan men to lo ni ching
 Kongō himitsu zenmon darani kyō
Jingang mimi shanmen tuoluoni jing; Jingang mimi shanmen tuoluoni jing

金剛祕密善門陀羅尼呪經


金刚祕密善门陀罗尼呪经

see styles
jīn gāng mì mì shàn mén tuó luó ní zhòu jīng / jin1 gang1 mi4 mi4 shan4 men2 tuo2 luo2 ni2 zhou4 jing1
chin kang mi mi shan men t`o lo ni chou ching / chin kang mi mi shan men to lo ni chou ching
 Kongō himitsu zenmon daraniju kyō
The Jingang mimi shanmen tuoluonizhou jing; The Jingang mimi shanmen tuoluonizhou jing

一切祕密最上名義大教王儀軌


一切祕密最上名义大教王仪轨

see styles
yī qiè mì mì zuì shàng míng yì dà jiào wáng yí guǐ / yi1 qie4 mi4 mi4 zui4 shang4 ming2 yi4 da4 jiao4 wang2 yi2 gui3
i ch`ieh mi mi tsui shang ming i ta chiao wang i kuei / i chieh mi mi tsui shang ming i ta chiao wang i kuei
 Issai himitsu saijō myōgi daikyō ō giki
Yiqie mimi zuishang mingyi dajiaowang yigui; Yiqie mimi zuishang mingyi dajiaowang yigui

金剛頂大瑜伽祕密心地法門義訣


金刚顶大瑜伽祕密心地法门义诀

see styles
jīn gāng dǐng dà yú jiā mì mì xīn dì fǎ mén yì jué / jin1 gang1 ding3 da4 yu2 jia1 mi4 mi4 xin1 di4 fa3 men2 yi4 jue2
chin kang ting ta yü chia mi mi hsin ti fa men i chüeh
 Kongōchō daiyuga himitsushin chi hōmen giketsu
The Jingangding dayujia mimi xin di famen yijue; The Jingangding dayujia mimi xin di famen yijue

一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經


一切如来心祕密全身舍利宝箧印陀罗尼经

see styles
yī qiè rú lái xīn mì mì quán shēn shè lì bǎo qiè yìn tuó luó ní jīng / yi1 qie4 ru2 lai2 xin1 mi4 mi4 quan2 shen1 she4 li4 bao3 qie4 yin4 tuo2 luo2 ni2 jing1
i ch`ieh ju lai hsin mi mi ch`üan shen she li pao ch`ieh yin t`o lo ni ching / i chieh ju lai hsin mi mi chüan shen she li pao chieh yin to lo ni ching
 Issai nyorai shin himitsu zenshin shari hōkyōin darani kyō
Yiqie rulaixin mimi quanshen sheli baoqieyin tuoluoni jing; Yiqie rulaixin mimi quanshen sheli baoqieyin tuoluoni jing

金剛峻經金剛頂一切如來深妙祕密金剛界大三昧耶修行四十二種壇法經作用威儀法則大毘盧遮那佛金剛心地法門祕法戒壇法儀則


金刚峻经金刚顶一切如来深妙祕密金刚界大三昧耶修行四十二种坛法经作用威仪法则大毘卢遮那佛金刚心地法门祕法戒坛法仪则

see styles
jīn gāng jun jīng jīn gāng dǐng yī qiè rú lái shēn miào mì mì jīn gāng jiè dà sān mèi yé xiū xíng sì shí èr zhǒng tán fǎ jīng zuò yòng wēi yí fǎ zé dà pí lú zhēn à fó jīn gāng xīn dì fǎ mén mì fǎ jiè tán fǎ yí zé / jin1 gang1 jun4 jing1 jin1 gang1 ding3 yi1 qie4 ru2 lai2 shen1 miao4 mi4 mi4 jin1 gang1 jie4 da4 san1 mei4 ye2 xiu1 xing2 si4 shi2 er4 zhong3 tan2 fa3 jing1 zuo4 yong4 wei1 yi2 fa3 ze2 da4 pi2 lu2 zhen1 a4 fo2 jin1 gang1 xin1 di4 fa3 men2 mi4 fa3 jie4 tan2 fa3 yi2 ze2
chin kang chün ching chin kang ting i ch`ieh ju lai shen miao mi mi chin kang chieh ta san mei yeh hsiu hsing ssu shih erh chung t`an fa ching tso yung wei i fa tse ta p`i lu chen a fo chin kang hsin ti fa men mi fa chieh t`an fa i tse / chin kang chün ching chin kang ting i chieh ju lai shen miao mi mi chin kang chieh ta san mei yeh hsiu hsing ssu shih erh chung tan fa ching tso yung wei i fa tse ta pi lu chen a fo chin kang hsin ti fa men mi fa chieh tan fa i tse
 Kongō shun kyō kongō chōissai nyorai shinmyō himitsu kongō kaidai zanmaiya shugyō shijūnishu danhōkyō sayō igi hōsoku daibirushanabutsu kongō shinchi hōmon hihō kaidanhō gisoku
Jingang jun jing jingang ding yiqie rulai shen miao mimi Jingang jie da sanmeiye xiuxing sishierzhong tanfa jing zuoyong weiyi faze da pilu zhena fo jingang xindi famen mifa jie tanfa yize; Jingang jun jing jingang ding yiqie rulai shen miao mimi Jingang jie da sanmeiye xiuxing sishierzhong tanfa jing zuoyong weiyi faze da pilu zhena fo jingang xindi famen mifa jie tanfa yize

Entries with 2nd row of characters: The 2nd row is Simplified Chinese.

This page contains 63 results for "Mimi" in Chinese and/or Japanese.Information about this dictionary:

Apparently, we were the first ones who were crazy enough to think that western people might want a combined Chinese, Japanese, and Buddhist dictionary.

A lot of westerners can't tell the difference between Chinese and Japanese - and there is a reason for that. Chinese characters and even whole words were borrowed by Japan from the Chinese language in the 5th century. Much of the time, if a word or character is used in both languages, it will have the same or a similar meaning. However, this is not always true. Language evolves, and meanings independently change in each language.

Example: The Chinese character 湯 for soup (hot water) has come to mean bath (hot water) in Japanese. They have the same root meaning of "hot water", but a 湯屋 sign on a bathhouse in Japan would lead a Chinese person to think it was a "soup house" or a place to get a bowl of soup. See this: Japanese Bath House

This dictionary uses the EDICT and CC-CEDICT dictionary files.
EDICT data is the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and is used in conformance with the Group's license.

Chinese Buddhist terms come from Dictionary of Chinese Buddhist Terms by William Edward Soothill and Lewis Hodous. This is commonly referred to as "Soothill's'". It was first published in 1937 (and is now off copyright so we can use it here). Some of these definitions may be misleading, incomplete, or dated, but 95% of it is good information. Every professor who teaches Buddhism or Eastern Religion has a copy of this on their bookshelf. We incorporated these 16,850 entries into our dictionary database ourselves (it was lot of work).Combined, these cover 1,007,753 Japanese, Chinese, and Buddhist characters, words, idioms, names, placenames, and short phrases.

Just because a word appears here does not mean it is appropriate for a tattoo, your business name, etc. Please consult a professional before doing anything stupid with this data.

We do offer Chinese and Japanese Tattoo Services. We'll also be happy to help you translate something for other purposes.

No warranty as to the correctness, potential vulgarity, or clarity is expressed or implied. We did not write any of these definitions (though we occasionally act as a contributor/editor to the CC-CEDICT project). You are using this dictionary for free, and you get what you pay for.

The following titles are just to help people who are searching for an Asian dictionary to find this page.

Japanese Kanji Dictionary

Free Asian Dictionary

Chinese Kanji Dictionary

Chinese Words Dictionary

Chinese Language Dictionary

Japanese Chinese Dictionary